Описание на професията

С увеличаването на възрастта дейностите от ежедневния живот стават все по-трудни за осъществяване. Злополука или внезапна болест могат напълно да разстроят обичайното ежедневие и да не е възможно повече са се справиш с него сам. Роднините често не са в състояние да се грижат денонощно за човек, който внезапно има нужда от обслужване. Затова съществува професионалната група за самостоятелно лично асистиране при стопанската камара на Горна Австрия.
Те дават възможност засегнатите да могат да останат в своя дом. За 85 процента от нуждаещите се от помощ хора в Горна Австрия собственото жилище е основата за доброто психическо самочувствие.
Личният асистент живее за две седмици при човека, нуждаещ се от обслужване, за да може при нужда по всяко време на деня и нощта веднага да окаже помощ.
След непрекъсната работна фаза следва фаза на отдих със същата продължителност. Така двама лични асистента се сменят взаимно (най-често на две седмици). След като се регистрират, самостоятелните лични асистенти могат да съгласувате своите дейности и услуги динамично към съответните нужди на хората и тяхната жизнена среда. Персоналните предпоставки за тази професия са способност за съчувствие и голяма социална и емоционална компетентност.

Съгласно закона за подкрепа на учредяването на нови дружества основателите на нови дружества при определени предпоставки са освободени от данъци и вноски при ново основаване.

Контакти
Обзор на всички контакти на самостоятелния личен асистент.
Калкулатор за възнаграждение
Изчислете своето възнаграждение за 24-часово асистиране
Контакт с пресата
Тук ще намерите данни за контакт за работа с пресата, както и изтегляния от пресата и снимки от пресата.
NACH OBEN