Обхвати на дейността

 • ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ
  • Услуги в домакинството
   Приготвяне на храна
   Извършване на покупки
   Дейности по почистване
   Извършване на домакински работи
   Изпълнение на поръчки
   Осигуряване на здравословен климат в помещението
   Грижа за растения и животни
   Грижа за прането (пране, гладене, кърпене)
  • Подкрепа при дейностите от живота
   Определяне на програмата за деня
   Помощ при ежедневните дейности
  • Функция за осигуряване на компания
   Правене на компания
   Водене на разговор
   Поддържане на обществени контакти
   Съпровождане при различни дейности
  • Водене на домакинска книга с отбелязване на дейностите, извършвани за асистираното лице  (срок за съхранение две години)
  • Практическа подготовка на човека, нуждаещ се от грижи, за смяна на местоживеенето
   Опаковане на чанта
   Осигуряване на транспорт
  • Организиране на представителство (в случай на заболяване или при екскурзия)
 • ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ БЕЗ НАДЗОР
   Личните асистенти могат да извършват следните дейности по обслужване без надзор, ако няма медицински основания за противното:
  • Подпомагане при поемане на храна и течности, както и лекарства през устата
  • Подпомагане при грижа за тялото (миене, къпане, помощ при смяна на продукти за незадържане)
  • Подпомагане при обличане и събличане
  • Подпомагане при използване на тоалетната или гърнето
  • Подпомагане при ставане, ходене, сядане и лягане
 • ЛЕКАРСКИ ДЕЙНОСТИ само след писмено разпореждане на лекар
  • Даване на лекарства
  • Поставяне и смяна на превръзки и бандажи
  • Поставяне на подкожни инсулинови инжекции и подкожни инжекции на противосъсирващи лекарствени средства
  • Вземане на кръв за определяне нивото на кръвната захар
  • Прости процедури със светлина и топлина

Ако състоянието на човека, нуждаещ се от грижи се промени, това писмено разпореждане може да бъде отменено по всяко време.

Контакти
Обзор на всички контакти на самостоятелния личен асистент.
Калкулатор за възнаграждение
Изчислете своето възнаграждение за 24-часово асистиране
Контакт с пресата
Тук ще намерите данни за контакт за работа с пресата, както и изтегляния от пресата и снимки от пресата.
NACH OBEN