Права и задължения

Поради самостоятелността на личния асистент влизат в сила определени права и задължения:

Права

Личният асистент има 

 • Независимост от указания
  Самостоятелните лични асистенти могат да отказват определени услуги без санкцониране, като напр. поставяне на инжекция.
 • Право на възнаграждение
  Договорно установеното възнаграждение за извършените услуги трябва да се плаща редовно.
 • Право на представителство
  Самостоятелните лични астистенти могат по всяко време да бъдат заместени от други лични асистенти или да привлекат външна помощ.

Задължения

Личните асистенти са длъжни

 • да предоставят всички услуги, които са описани в договора за асистиране (вкл. директивите за действията в ежедневието и в аварийни случаи).
 • да избягват всякакви видове опасности за асистираното лице.
 • да работят съвместно с всички лица и съоръжения, свързани с обслужването и асистирането.
 • да документират извършените услуги редовно и изчерпателно в писмена форма.
Контакти
Обзор на всички контакти на самостоятелния личен асистент.
Калкулатор за възнаграждение
Изчислете своето възнаграждение за 24-часово асистиране
Контакт с пресата
Тук ще намерите данни за контакт за работа с пресата, както и изтегляния от пресата и снимки от пресата.
NACH OBEN