Предпоставки

Самостоятелният личен асистент трябва да отговаря на следните условия:

  • Навършени 18 години
  • Да нямат причини за отказ (напр. минала съдимост) 
  • Да бъдат граждани на държава от ЕС/ЕИО/Швейцария или да имат разрешение за престой за извършване на работата
  • Образование във връзка с домашна помощ или подобно
  • Добро познаване на немския език устно и писмено
  • Практика в личното асистиране (образование, равноценно на домашен помощник или най-малко шест месеца асистиране на лице, нуждаещо се от асистиране или специфично професионално разрешение за дейности по обслужване)
  • Позитивна нагласа за работа с възрастни и нуждаещи се от асистиране хора
  • Автобиография, свидетелства и в идеалния случай референции
  • Лицензното свидетелство е задължително условие за практикуване на самостоятелното лично асистиране
Контакти
Обзор на всички контакти на самостоятелния личен асистент.
Калкулатор за възнаграждение
Изчислете своето възнаграждение за 24-часово асистиране
Контакт с пресата
Тук ще намерите данни за контакт за работа с пресата, както и изтегляния от пресата и снимки от пресата.
NACH OBEN