Разходи и изисквания

Личното асистиране се поддържа от държавата при следните условия:

  • Границата на дохода на асистираното лице не трябва да надвишава 2500,00 евро на месец (средствата за асистиране, пенсии и други странични помощи не влизат в сметката)
  • Заявка за средства за асистиране най-малко от трета степен с лекарско потвърждение
  • След степен на асистиране пет отпада лекарското потвърждение
  • За всеки имащ право на помощ роднина границата за дохода се увеличава с 400,00 евро нето, за всеки инвалид с право на помощ с 600,00 евро нето. 
  • За постоянно лично асистиране са необходими двама асистента, тъй като по правило след работен период задължително следва напрекъснато свободно време със същата продължителност (обикновено 14 дни работа, 14 дни свободно време)

Примерен случай 1

Мария МАЙР от Линц е вдовица от единайсет години и живее сама в жилището си. Нейната дъщеря забелязва наскоро, че тя понякога губи разсъдъка си и би имала нужда от помощ в ежедневието. Майката (80) и дъщерята (50) решават да поискат 24-часово асистиране. Госпожа Майр получава месечна пенсия € 1.200,39. За да се получи държавна помощ за двама лични асистента нетните месечни приходи не трябва да надвишават € 2500. Тъй като при госпожа Майр месечният приход е доста под горната граница, тя получава държавна помощ в размер на € 550,00 за двама лични асистента. 

Поради напредващата й болест за нея е определена степен на грижа 3 и затова получава допълнително средства за грижа в размер на € 442,90 при представяне на одобрение от лекар. 


Пример за изчисление*

Пенсия € 1.200,39
Средства за грижа степен 3 € 442,90
Държавна подкрепа € 550,00
Разполагаема сума € 2.193,29*

Примерен случай 2

Франц ХОЛЕРВЬОГЕР от Фьоклабрук е получил удар. От тогава пенсионерът вече не е в състояние да се справя самостоятелно в ежедневието. ХОЛЕРВЬОГЕР е определен в степен на грижа 4 и получава € 664,30 евро, както и лекарско одобрение за лично асистиране. Месечната пенсия възлиза на € 1.848,64 и е под горната граница € 2.500,00, затова вдовецът получава допълнителна държавна месечна подкрепа € 550,00 за своите двама лични асистента.


Пример за изчисление*

Персия € 1.848,65
Средства за грижа степен 4 € 664,30
Държавна подкрепа € 550,00
Разполагаема сума € 3.062,94*


*
месечни нетни стойности

Средства за грижа и държавна подкрепа към март 2015

Контакти
Обзор на всички контакти на самостоятелния личен асистент.
Калкулатор за възнаграждение
Изчислете своето възнаграждение за 24-часово асистиране
Контакт с пресата
Тук ще намерите данни за контакт за работа с пресата, както и изтегляния от пресата и снимки от пресата.
NACH OBEN