Jogok és kötelességek

A személyi gondozó önállóságából bizonyos jogok és kötelességek adódnak:

Jogok

A személyi gondozónak az alábbi jogai vannak:

 • Utasítás alóli mentesség
  Bizonyos szolgálatokat, mint pl. egy injekció beadása, az önálló személyi gondozó szankció nélkül megtagadhat.
 • Jog a fizetségre
  Az elvégzett munkáért szerződésileg megegyezett díjnak határidőre kifizetésre kell kerülnie.
 • Jog a helyettesítésre
  A személyi gondozó bármikor helyettesítetheti magát más személyi gondozóval, vagy bevonhat segéderőt.

Kötelességek

A személyi gondozónak az alábbi kötelességei vannak:

 • Valamennyi feladatot, amely a gondozási szerződésben rögzítve van, (beleértve a hétköznapokra és a sürgősségi esetekre vonatkozó irányadó tennivalókat) el kell végeznie.
 • El kell kerülnie minden olyan dolgot, ami veszélyt jelenthet a gondozott személyre.
 • Együtt kell működnie az ápolásban és a gondozásban résztvevő valamennyi személlyel és intézménnyel.
 • Az elvégzett munkáját írásban rendszeresen és kellő mértékben dokumentálnia kell. 
Kapcsolat
Valamennyi önálló személyi gondozó elérhetőségeinek áttekintése
Támogatás-számoló
Számítsa ki a 24-órás gondozáshoz igényelhető támogatását
Sajtó
Itt megtalálja a sajtómunkával kapcsolatos elérhetőségeket, továbbá letölthető sajtóanyagokat és sajtófotókat.
NACH OBEN