Predpoklady

Samostatné ošetrovateľky / samostatní ošetrovatelia musia spĺňať nasledujúce body:

  • Dovŕšenie 18. roku veku
  • žiadne dôvody na vylúčenie (napríklad v minulosti trestaná / trestaný) 
  • štátna príslušnosť členskej krajiny Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska alebo predloženie oprávnenia k pobytu na vykonávanie živnosti 
  • vzdelanie ako pomocníčka / pomocník v domácnosti alebo rovnocenné vzdelanie
  • dobrá znalosť nemeckého jazyka slovom a písmom 
  • prax v opatrovaní osôb (vzdelanie rovnocenné vzdelaniu ako pomocníčka / pomocník v domácnosti alebo najmenej šesť mesiacov opatrovania osoby potrebujúcej opateru alebo odborné oprávnenie k ošetrovateľským činnostiam)
  • pozitívny postoj v zaobchádzaní so staršími ľuďmi a ľuďmi potrebujúcimi opateru
  • životopis, vysvedčenia a v ideálnom prípade referencie
  • živnostenský list je nutným predpokladom pre vykonávanie samostatnej opatery osôb 
Kontakty
Všetky kontakty samostatných ošetrovateliek / ošetrovateľov na jeden pohľad.
Kalkulačka podpory
Vyrátajte si Vašu podporu pre 24-hodinovú opateru
Tlač
Tu nájdete kontaktné údaje pre tlačovú prácu, ako aj tlačové dokumenty a tlačové fotografie.
NACH OBEN