Výdavky a podpory

Opatera osôb je za nasledujúcich predpokladov podporovaná štátom:

  • Príjmová hranica osôb potrebujúcich opateru nesmie prekročiť EUR 2.500,00 čistého za mesiac (nezarátava sa príspevok na opateru, renty a rozličné príspevky)
  • nárok na príspevok na opateru najmenej stupňa tri s potvrdením od odborného lekára
  • od opatrovateľského stupňa päť odpadá potvrdenie od odborného lekára
  • za každého rodinného príslušníka s nárokom na výživné sa zvyšuje príjmová hranica o EUR 400,00 čistého, za každého postihnutého rodinného príslušníka s nárokom na výživné o EUR 600,00 čistého
  • Na nepretržité opatrovanie sú potrebné dve opatrovateľské sily, pretože po pracovnej fáze musí nasledovať nepretržitá fáza voľna v rovnakej dĺžke trvania (napríklad 14 dní práca, 14 dní voľno)


Kalkulačka podpory Vám vyráta Vašu individuálnu výšku štátnej podpory. 

Príklad 1

Maria MAYR z Linca je jedenásť rokov vdova a žije sama vo svojom byte. Jej dcéra si pred nedávnom všimla, že jej matka trpí od určitej doby stratou pamäti a že by jej pomohla podpora v každodenných činnostiach. Matka (80) a dcéra (50) sa rozhodli pre 24-hodinovú opateru. Pani Mayr dostáva penziu € 1.200,39 čistého mesačne. Aby dostala štátnu podporu na dve ošetrovateľky / dvoch ošetrovateľov, nesmie jej čistý mesačný príjem prekročiť hranicu € 2.500. Pretože u pani Mayr je mesačný príjem podstatne pod maximálnou hranicou, dostane štátnu podporu na dve ošetrovateľky / dvoch ošetrovateľov vo výške € 550,00.
Na základe jej pokročilej choroby bola zaradená do opatrovateľského stupňa 3 a dostane teda pri predložení posudku od odborného lekára ešte navyše príspevok na opatrovanie vo výške € 442,90. 

Príklad vyrátania*

Penzia € 1.200,39
príspevok na opatrovanie stupeň 3 € 442,90
štátna podpora € 550,00
Obnos k dispozícii  € 2.193,29*

Príklad 2

Franz HOLLERWÖGER z Vöcklabruck urtpel mozkovú príhodu. Dôchodca od tej doby už nie je schopný sám zvládať činnosti každodenného života. HOLLERWÖGER bol zaradený do opatrovateľského stupňa 4 a dostane € 664,30, ako aj posudok od odborného lekára pre opatrovanie. Mesačná penzia obnáša € 1.848,64 a je teda pod maximálnou hranicou € 2.500,00, preto vdovec dostane mesačne tiež štátnu podporu na dve ošetrovateľky / dvoch ošetrovateľov vo výške € 550,00.

Príklad vyrátania*

Penzia € 1.848,65
príspevok na opatrovanie stupeň 4 € 664,30
štátna podpora € 550,00
Obnos k dispozícii € 3.062,94*


*mesačné čisté obnosy
Príspevok na opatrovanie a štátna podpora stav marec 2015

 

 

Kontakty
Všetky kontakty samostatných ošetrovateliek / ošetrovateľov na jeden pohľad.
Kalkulačka podpory
Vyrátajte si Vašu podporu pre 24-hodinovú opateru
Tlač
Tu nájdete kontaktné údaje pre tlačovú prácu, ako aj tlačové dokumenty a tlačové fotografie.
NACH OBEN